Over NBS

 

De NBS is opgezet door de afdelingen Health Evidence, Laboratoriumgeneeskunde en Endocriene Ziekten van het Radboudumc te Nijmegen. Later is de afdeling Genetica deel gaan uitmaken van de NBS. Verdere samenwerking vond plaats met de Gemeente Nijmegen en de GGD Regio Nijmegen. De NBS is gefinancierd door bovenstaande afdelingen en instanties, aangevuld met een subsidie uit de Vrije Beleidsruimte van het Radboudumc.

 

De NBS is verdeeld in enkele fases. Omdat te uitgebreide metingen de deelname negatief beïnvloeden, is gekozen voor een gefaseerd model. Hierbij krijgen mensen eerst alleen een vragenlijst en een beperkt bloedonderzoek aangeboden (NBS1) en worden ze later uitgenodigd voor een uitgebreider onderzoek en additionele vragenlijsten (NBS2-5). Bij de opzet van de studie is contact gezocht met andere afdelingen binnen het Radboudumc om de krachten te bundelen, omdat andere onderzoekers vergelijkbare informatie nodig hebben.

image7.jpg