NBS2

 

Tijdens de uitvoering van NBS1 is gebleken dat met de gegevens die in de eerste fase zijn verzameld een aantal belangrijke gezondheidsvragen niet beantwoord konden worden. In vervolg op de eerste fase van de NBS zijn daarom alle mensen die aangegeven hadden benaderd te mogen worden voor vervolgonderzoek in de periode oktober/november 2005 opnieuw gevraagd een vragenlijst in te vullen (NBS2). Deze vragenlijst bevatte vragen over een verscheidenheid aan onderwerpen, waaronder gezondheid en ziekte, zwangerschap, stemming en gedrag, activiteiten van het dagelijks leven en geheugen.

 

Tevens is een deel van hen gevraagd om deel te nemen aan aanvullend onderzoek in het UMC St Radboud, afhankelijk van de leeftijd, geslacht en vragenlijstinformatie. Dit aanvullend onderzoek bestond o.a. uit een voedselvragenlijst, het meten van de bloeddruk, lengte en gewicht, afname van een aantal bloedmonsters, afname van een urinemonster, niet-invasieve vaatmetingen, cognitieve testen en een loopanalyse.

 

Bij deze tweede fase van de NBS zijn meerdere afdelingen van het UMC St Radboud betrokken: Algemeen Interne Geneeskunde, Endocriene Ziekten, Geriatrie, Neurologie, Nierziekten, Psychiatrie, Reumatologie en Vaatchirurgie. Tevens wordt samengewerkt met de afdeling Humane Voeding van Wageningen Universiteit. Al deze afdelingen hebben financieel geïnvesteerd in de tweede fase van de Nijmegen Biomedische Studie.

 

Hieronder staat een overzicht van de NBS2 per leeftijdscategorie (op basis van de leeftijd op 1 november 2005) en het aantal deelnemers.

 

Leeftijd jonger dan 50 jaar

Er zijn 2926 vragenlijsten verstuurd, waarvan er 1884 (64%) ingevuld retour zijn ontvangen.

 
Leeftijd 50 tot 70 jaar

In deze leeftijdsgroep zijn 2807 vragenlijsten verstuurd; de respons was 75% (2114 vragenlijsten). Tevens hebben 1491 mensen deelgenomen aan een uitgebreid onderzoek van de afdeling Interne Geneeskunde van het UMC St Radboud: het NIMA onderzoek. Voor dit onderzoek bezochten deelnemers eenmaal het ziekenhuis voor bloedafname, meting van lengte, gewicht, bloeddruk en omtrek van taille en heupen. Tijdens hetzelfde bezoek werden vier verschillende niet-invasieve metingen naar atherosclerose gedaan. Verder heeft een groot gedeelte van deze participanten een voedingsvragenlijst ingevuld (1168).

Inmiddels is ook een voorstudie voor een verder vervolg van deze populatie uitgevoerd: de zogenaamde pilot studie voor de NBS-NIMA2. Deze pilot studie, uitgevoerd in 2011, bestond uit het opnieuw verrichten van de niet-invasieve metingen naar atherosclerose, het in kaart brengen van traditionele en nieuwe klinische en biochemische risicofactoren voor hart- en vaatziekten, afname van een vragenlijst met betrekking tot de medische voorgeschiedenis en leefstijl, en het evalueren van het voorkomen van hart- en vaatziekten. Tevens is bloed afgenomen en zijn urinemonsters verzameld. Er zijn 100 deelnemers van NBS2-NIMA1 benaderd voor deze vervolg pilot; 95 mensen hebben deelgenomen.

 
Leeftijd 70 jaar en ouder

Van de 2253 verstuurde vragenlijsten in deze leeftijdscategorie zijn 1596 ingevuld retour ontvangen: een respons van 71%. Tevens zijn 150 voedingsvragenlijsten verstuurd, waarvan 77 retour (respons 51%). Een selectie van 300 mensen is benaderd voor aanvullend onderzoek door de afdeling Geriatrie, waaronder cognitieve testen, een loopanalyse, en het meten van de handknijpkracht. Honderd mensen (33%) hebben meegedaan aan dit onderzoek.